ឃ-១
បដា

គុណសម្បត្តិរបស់យើង។

បាវចនាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺ "ការគោរពចំពោះការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន" ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្តល់ជូនអតិថិជនទាំងអស់នូវគុណភាពពិសេស តម្លៃ និងសេវាកម្មអតិថិជន។

ក្រុមហ៊ុន

អំពី​ពួក​យើង

ជាវ
លក្ខណៈពិសេស_ផលិតផល

ផលិតផល​ពិសេស

អាជីវកម្មអ្នក ឧបករណ៍ចិញ្ចឹមដោយស្វ័យប្រវត្តិ គ្រឿងយន្តកសិកម្ម និងឧបករណ៍ការពារបរិស្ថាន

មើលកាតាឡុកទាំងអស់។
ព័ត៌មាន